Narakul Resort Hotel เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ตั้งอยู่ในเมืองขอนแก่น  ใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่งโรงแรมให้เป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ “การบริการ” ซึ่งทางโรงแรมได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการให้ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ

Rooms & Suites

เรามีห้อง 3 ประเภท รวมทั้งหมด 70 ห้อง

Standard Double Bed

Standard Twin Room

Deluxe Room

โรงแรมขอนแก่น

Explore our Resort Before You Book a Stay

Book Now

Feedback