Contact Us

Nearby Places

  • 1.33 กม. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 1.55 กม. ตลาดต้นตาล (Ton Tann Green Market)
  • 2.00 กม. สถานีรถไฟ
  • 2.50 กม.โรงพยาบาลขอนแก่นราม
  • 4.00 กม.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
  • 4.00 กม. CentralPlaza Khon Kaen
  • 5.00 กม. บึงแก่นนคร
  • 5.50 กม. สนามบินขอนแก่น (KKC)

About

นารากุล รีสอร์ท โฮเต็ล ตั้งอยู่ในเมืองขอนแก่น ใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่งโรงแรมให้เป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ “การบริการ” ซึ่งทางโรงแรมได้มีการกำหนดมาตรฐานการบริการให้ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ”

Map

Close Menu